Мегалитната култура в Странджа и Сакар
Одриското царство
Астейското царство
Странджа през Римската епоха
Странджа и Сакар през Късната Античност и Средновековието

Доклад 1 (на български)
Доклад 2 (на български)
Report 1 (in English)
Report 2 (in English)