Istıranca ve Sakar'da Мegalitik kültür
Odrysya krallığı
Astess krallığı
Roma dönemi boyunca Istıranca
Geç Antik Çağ ve Orta Çağ boyunca Istıranca ve Sakar

Доклад 1 (на български)
Доклад 2 (на български)
Report 1 (in English)
Report 2 (in English)